Quantcast
NDAQ

Nasdaq, Inc. (NDAQ) 盘后交易时段 Trading - NASDAQ.com

$90.56
*  
0.01
0.01%
Get NDAQ Alerts
*滞后的 - 截至 09/21/2018 17:12
交易: NASDAQ 
行业: Finance 
Community Rating: 

 
 
首页 实时报价 报价摘要 盘后报价 开盘前报价 基本走势图 高级走势图 股息历史 所有权概要 如何投资 完整英文版网站
 
2018/9/20 上一次收盘: 90.55
NDAQ数量: NDAQ高: NDAQ低:
84,187 $ 90.5618
(16:05:39 下午)
$ 90.5392
(16:12:06 下午)

交易详情

NDAQ时间(美国东部时间) NDAQ价格 NDAQ交易数量
17:12 $ 90.56  1
17:00 $ 90.55  3,619
16:41 $ 90.55  1
16:41 $ 90.55  1
16:41 $ 90.55  1
16:41 $ 90.55  1
16:41 $ 90.55  1
16:41 $ 90.55  1
16:41 $ 90.55  2
16:41 $ 90.55  2
16:27 $ 90.55  2
16:27 $ 90.55  4
16:26 $ 90.55  1
16:19 $ 90.55  260
16:17 $ 90.55  70
16:16 $ 90.55  143
16:16 $ 90.55  7
16:16 $ 90.55  22
16:16 $ 90.55  4
16:16 $ 90.55  241
16:16 $ 90.55  4,066
16:16 $ 90.55  2,383
16:15 $ 90.551  273
16:13 $ 90.55  50
16:13 $ 90.55  50
16:12 $ 90.55  439
16:12 $ 90.5608  8,269
16:12 $ 90.5392  1,416
16:11 $ 90.55  21
16:11 $ 90.55  230
16:11 $ 90.55  80
16:11 $ 90.55  276
16:10 $ 90.55  70
16:06 $ 90.55  62
16:05 $ 90.557  887
16:05 $ 90.55  121
16:05 $ 90.55  8,640
16:05 $ 90.5618  336
16:05 $ 90.55  72
16:05 $ 90.55  1,208
16:05 $ 90.5535  100
16:05 $ 90.5525  326
16:05 $ 90.553  65
16:05 $ 90.553  2,101
16:05 $ 90.553  69
16:05 $ 90.5525  1,607
16:05 $ 90.5525  456
16:05 $ 90.5475  19
16:05 $ 90.552  7
16:05 $ 90.5525  106
第 1 页,一共 2页


投资者可在开盘前市场(美国东部时间上午4:00-9:30)和盘后交易市场(美国东部时间下午4:00-8:00)进行交易。做市商和电子交易网络商的参与完全自愿,因此,这些时段的流动性和价格都可能不佳。股票价格在此环境中的波动速度也可能更快。我们强烈建议在这些时段进行交易的投资者使用限价单。
  • 数据至少滞后15分钟。Nasdaq.com 将报告开盘前和盘后交易时段的交易。
  • 开盘前交易数据的发布持续时间是从美国东部时间上午 4:15直至第二天上午的 7:30。
  • 盘后交易数据的发布持续时间是从美国东部时间下午4:15直至第二天下午的 3:30。


info  更多信息:访问英文网站