Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Fasticon avyttrar STF/BFAB

Published

Byggmästarens dotterföretag Fasticon, där Byggmästaren äger ca 91 procent, har tecknat avtal om att avyttra STF Ingenjörsutbildning AB (”STF”) till Presto AB 

Inom STF finns också BFAB – Bygg och fastighetsbranschens fortbildningsinstitut AB (”BFAB”). STF/BFAB utgör idag Fasticon-gruppens utbildningsverksamhet där öppna och företagsanpassade kurser, diplomutbildningar och certifieringar erbjuds inom el, energi, bygg och fastighet. Utbildningsverksamheten inom STF/BFAB, som förvärvades av Fasticon under 2018, omsätter på helårsbasis ca 40 miljoner kronor med en EBITDA om ca 7 MSEK. Kvarvarande bemannings- och rekryteringsverksamhet inom Fasticon Kompetens omsätter på helårsbasis ca 170 miljoner kronor med en EBITDA om ca 20 MSEK (samtliga siffror K3). Avyttringen av STF förväntas vara genomförd innan årsskiftet. 

”Under VD Henrik Olssons ledning har Fasticon under senare år väsentligt förbättrat såväl sitt erbjudande som sin finansiella prestation i termer av tillväxt, resultat och kassaflöde. Fasticon Kompetens är tydlig marknadsledare med branschledande lönsamhet inom bemannings- och rekryteringstjänster till främst privata och kommunala fastighetsägare och förvaltare. Även inom STF/BFAB är positionen stark, men utbildningsmarknaden är under förändring och verksamheten bedöms kunna utvecklas bättre i ett större sammanhang med mer resurser och där är Presto ett utmärkt hem. Fasticons resurser kommer efter genomförd avyttring att fokuseras på att utveckla, bredda och fördjupa bemannings- och rekryteringstjänster i befintliga och nya vertikaler.” Tomas Bergström, VD Byggmästaren 

För ytterligare information, vänligen kontakta Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB:s VD Tomas Bergström på +46 70 317 80 92 

Denna information lämnades för offentliggörande av bolagets verkställande direktör den 16 november 2023 kl 08:30. 

Byggmästarens B-aktier handlas sedan 2014 på Nasdaq First North GM Sweden (ISIN SE0006510491).  

Avanza Bank AB är Byggmästarens Certified Adviser. Kontaktuppgifter till Avanza Bank AB Email: ca@avanza.se, Telefon: 08-409 421 20. 

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) 

Organisationsnummer: 556943-7774 Adress: Sturegatan 18, 114 36 Stockholm 

Ir@byggmastaren.com 

www.byggmastaren.com 

Attachment