press center press release

Nya Marknaden: Upphävt handelsstopp / Resumed trading (6/04)

Published

Handeln med depåbevisen och konverteringslånet i Vostok Oil Ltd. återupptas idag klockan 10.45. The trading in Vostok Oil Ltd’s Swedish Depository Receipts and Convertible loan will be resumed at 10.45 AM CET today. För eventuella frågor om detta börsmeddelande vänligen kontakta Björn Garath, telefon 08 - 454 32 91 eller Mattias Svensson, telefon 08-454 32 33 på Remium AB. If you have any questions regarding this Exchange Notice, please contact Björn Garath, telephone +46 8 454 32 91 or Mattias Svensson, telephone +46 8 454 32 33 at Remium AB. Denna information distribueras på uppdrag av Remium AB. This information is distributed on request of Remium AB.

In This Story

Nasdaq Press Center

Read the latest press releases, request a press kit, and get in touch with our press team.

learn more