press center press release

Nya Marknaden: Handelsstopp / Trading halt (5/04)

Published

I samråd med sponsorn råder handelsstopp för depåbevisen och konverteringslånet i Vostok Oil Ltd tills vidare. Information väntas under dagen. The trading in Vostok Oil Ltd’s Swedish Depository Receipts and convertible loan is suspended until further notice. Information is expected during the day. För eventuella frågor om detta börsmeddelande vänligen kontakta Björn Garath, telefon 08 - 454 32 91 eller Mattias Svensson, telefon 08-454 32 33 på Remium. If you have any questions regarding this Exchange Notice, please contact Björn Garath, telephone +46 8 454 32 91 or Mattias Svensson, telephone +46 8 454 32 33 at Remium AB Denna information distribueras på uppdrag av Remium AB. This information is distributed on request of Remium AB.

In This Story

Nasdaq Press Center

Read the latest press releases, request a press kit, and get in touch with our press team.

learn more