Lauri Rosendahl

Lauri Rosendahl

vd, Nasdaq Stockholm

Lauri Rosendal är vd på Stockholmsbörsen sedan mars 2016, samt chef över Nasdaqs europeiska handel i aktier och aktiederivat. Han var han vd på Helsingforsbörsen från maj 2009 fram till att han flyttade till Stockholm för sin nuvarande tjänst.

Lauri har ansvarat för flera av Nasdaqs viktigaste, strategiska initiativ under det senaste decenniet och har även varit en drivande kraft i Nasdaqs hållbarhetsarbete, som blir allt viktigare i vår dagliga verksamhet.

Han har över 25 års erfarenhet av finansmarknaden, och har innan han kom till Nasdaq haft flera ledande befattningar inom värdepappershandel, aktieanalys och investment banking inom bland annat Deutsche Bank, ABN Amro/Alfred Berg, Carnegie och Kaupthing.