Adam Kostyál

Adam Kostyál

Europeisk noteringschef, Nasdaq

Adam Kostyál är europeisk noteringschef på Nasdaq och ytterst ansvarig för de drygt 1000 bolagen som är listade på Nasdaq börser i Norden och Baltikum. Han är även ansvarig för de europeiska bolag som är listade på Nasdaq i USA. Han har arbetat inom bolaget sedan 2001 och tillträdde sin nuvarande tjänst 2012.

Nasdaq arbetar kontinuerligt för att stötta tillväxtbolag och har sedan 2020 välkomnat över 350 nya bolag som rest kapital via Nasdaqs marknadsplatser i Norden och Baltikum. Adam talar fyra språk flytande: svenska, engelska, italienska och franska.